دانلود(بررسی عوامل موثر بر موفقيت آموزشي در دبيرستانهاي دولتی متوسطه نظری با موفقیت بالا و پایین شهر تهران بر اساس نظام رتبه بندی)

حجم فایل : 59.7 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 30 بررسی عوامل موثر بر موفقيت آموزشي در دبيرستانهاي دولتی متوسطه نظری ( با موفقیت بالا و پایین ) شهر تهران بر اساس نظام رتبه بندی بیان مساله نیل به مدارس اثربخش بعنوان آرزوی جهانی نظامهای آمو|50684803|akh1720509|اِی کِی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی عوامل موثر بر موفقيت آموزشي در دبيرستانهاي دولتی متوسطه نظری با موفقیت بالا و پایین شهر تهران بر اساس نظام رتبه بندی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حجم فایل : 59.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 30
بررسی عوامل موثر بر موفقيت آموزشي در دبيرستانهاي دولتی متوسطه نظری ( با موفقیت بالا و پایین ) شهر تهران بر اساس نظام رتبه بندی
بیان مساله نیل به مدارس اثربخش بعنوان آرزوی جهانی نظامهای آموزشی
از ديدگاه ادموندز[1] ( 1982 ) مدارسي اثربخش تلقي مي شوند كه درصد يكساني از گروههاي دانش آموزان تحت پوشش آنها ، به تفكيك موقعيت اقتصادي و اجتماعي ، به حداقل تسلط بر موضوعهاي درسي دست مي يابند .( به نقل از مهرمحمدي ، 1375 ).

[1] . Edmonds بیان مساله در ايران نيز علي رغم كوشش هاي فراواني كه براي كارآمد سازي مدارس انجام مي پذيرد ، همچنان ضعف مدارس در اين زمينه مورد انتقاد جدي قرار دارد .نتايج شركت دانش آموزان ايران در مطالعات بين المللي تيمز و پرلز و همچنين اتلاف آموزشي در انواع متعدد خود - كه بر اساس آخرين آمار در سال تحصيلي 84 -85 بيش از يك ميليون نفر تا پايه اول متوسطه مردود گرديده اند -اين سوال جدي را مطرح مي كند كه چه عواملي بر بروز اين مسائل و گسترش نابرابريها ي آموزشي تاثير دارند و چگونه مي توان با كنتر ل آنها، محيط آموزشي را همراه با نشاط و تجربه موفقيت آميز براي دانش آموزان ساخت . به ويژه ابعاد اين دشواريها در دوره متوسطه نمايان تر است . بخش اعظم مردودي و ترك تحصيل در مدارس متوسطه اتفاق مي افتد . بیان مساله بر اساس رتبه بندي انجام شده توسط سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ، مدارس متوسطه اين شهر با پوشش 435،334 نفر دانش آْموز در سال تحصيلي 84 -85 (27 درصد كل دانش آموزان شهرتهران ) براساس عملكرد آموزشي دانش آموزان (برحسب نمرات)، رتبه هاي مختلفي را بخود اختصاص داده اند كه حاكي از تفاوتهاي اساسي عملكردي درميان اين مدارس است . چه عواملي موجبات موفقيت يا عدم موفقيت دبيرستانهاي شهر تهران را بر اساس اين نظام رتبه بندي فراهم آورده است ؟ ضرورت و اهمیت موضوع ناكارآمدي مدارس به هر دليل كه بروز مي نمايد هر ساله موجبات بروز خسارات مادي و انساني فراواني مي گردد . بنابر آخرين آمار در سال تحصيلي 85 – 84 بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال اول دبيرستان در ايران مردود شده اند (آمارنامه وزارت آموزش و پرورش ). علاوه بر اتلاف سنگين اقتصادي و مادي ناشي از اين پديده نامطلوب آموزشي كه هرساله تقريبا به همين ميزان در نظام آموزشي ايران اتفاق مي افتد ، ده ها مطالعه مختلف در دو دهه اخير نشان داده است كه نگه داشتن دانش آموز در كلاس قبلي مي تواند ضد بهره وري [1] باشد [2] .Social Adjustment
[3] .Self - Esteem
[4] .Adolescent Development ضرورت و اهمیت موضوع . بر خلاف باورهاي عمومي ، تكرار كلاس كمكي به رشد پايه هاي علمي دانش آموزان نمي كند ، بلكه تاثيري منفي در سازگاري اجتماعي [2] و عزت نفس [3] آنان دارد. [1] .‍Counter Productive
ضرورت و اهمیت موضوع مطالعات انجمن كارنيگ در رشد جوان[4] نشان مي دهد كه مردودي بار اول ، احتمال ترك تحصيل را از ...