دانلود(آمار و مدلسازی فصل چهارم دسته بندی داده ها)

حجم فایل : 485.0 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 11 بنام خدا آمار و مدلسازی فصل چهارم(دسته بندی داده ها) اولین اقدامی که در مطالعه ی یک جامعه بر اساس داده ها انجام می دهیم دسته بندی است. اعضای موجود در یک دسته باید همگن و همگون و متناسب با|50673978|akh1720509|اِی کِی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان آمار و مدلسازی فصل چهارم دسته بندی داده ها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حجم فایل : 485.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا آمار و مدلسازی
فصل چهارم(دسته بندی داده ها) اولین اقدامی که در مطالعه ی یک جامعه بر اساس داده ها انجام می دهیم دسته بندی است.
اعضای موجود در یک دسته باید همگن و همگون و متناسب باشند و تفاوت زیاد در آنها دیده نشود.
ممکن است در متغیرهای گسسته جدول فراوانی بدون دسته بندی داشته باشیم اما در مورد داده های پیوسته حتما نیاز به دسته بندی داریم دامنه تغییرات:
تعریف کتاب: طول پاره ای که متغیر در آن تغییر می کند
تعریف ریاضی : اختلاف بزرگترین و کوچکترین داده
هر چه دامنه تغییرات بزرگتر باشد یعنی تفاوت در جامعه زیاد تر است.هر چه دامنه تغییرات کوچکتر باشد افراد از لحاظ این متغیر به هم نزدیک ترند
اگر دامنه تغییرات صفر باشد ( ) تمام داده ها برابرند! اگر دامنه تغییرات بزرگ باشد حتما نیاز به دسته بندی داده ها داریم.
دامنه تغییرات به فراوانی داده ها ارتباطی ندارد فقط به بزرگترین و کوچکترین داده مربوط است
اگر تعداد دسته ها و طول دسته ها باشد روابط زیر برقرار هستند. پس چنانچه داده ها را داشته باشیم چون را می توان محاسبه کرد( ) با داشتن
می توان را یافت و با داشتن می توان را محاسبه کرد!
اگر داده ها با عدد ثابتی جمع یا از آن کم شوند تغییری نمی کند!
اگر داده ها در عدد ثابتی ضرب یا بر آن تقسیم گردند نیز در قدر مطلق عدد ضرب یا تقسیم می گردد. همواره مثبت است
نوشتن دسته ها را از کوچکترین عدد شروع می کنیم هر دسته به صورت است که یعنی عددی که دسته با آن آغاز می شود را کران پایین و یعنی عددی که دسته با آن به انتها می سد را کران بالا می گویند کران پایین عضو دسته هست اما کران بالا عضو دسته نیست ! مگر در دسته آخر که به صورت است.
مرکز دسته میانگین کران بالا و پایین دسته است به آن مرکز دسته یا نشان دسته می گویند.
بهترین عددی است که می توان جای تک تک اعضای یک دسته قرار داد یعنی نماینده اعضای دسته است. مرکز دو مرکز دسته متوالی = تفاضل دو کران پایین متوالی = تفاضل دو کران بالای متوالی = طول دسته

مرکز دسته ممکن است یکی از داده ها نباشد. کران پایین همان دسته – کران بالای یک دسته = نکات فراوانی تجمعی:
فراوانی تجمعی دسته اول با فراوانی مطلق آن برابر است.
فراوانی تجمعی نانزولی است.
فراوانی تجمعی دسته آخر برابر با کل داده هاست .
تفاضل دو فراوانی تجمعی متوالی برابر است با فراوانی مطلق دسته جلویی. پایان...